Thursday, January 3, 2013

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Ёс зүйн дүгнэлт гаргахыг хүссэн өргөдөл-1%
2. Диссертаци-1% (дүгнэлт гаргах гишүүнд өгөх)
3. Судалгааны явцын болон төгсгөлийн шатны товч тайлан-1%
4. Судалгааны ёс зүйн асуудалтай холбоотой товч танилцуулга-1%
5. Гарын үсэг бүхий таниулсан зөвшөөрлийн хуудсууд
6. Ёс зүйн зөвшөөрөл авсан хурлын тэмдэглэл-1%
7. Магистрант бол тэнхмийн хурлын протокол, Докторант бол эрдэмтийн зөвлөлийн эцсийн дүнг хэлэлцсэн хурлын протокол-1%
8. Судалгаа хийсэн нь үнэн, ёс зүйн зөрчил үгүй бүхий байгууллага, эмнэлийн албан тоот-1%
9. Мэдэгдэх хуудас (Хурал болохоос 5-10 өдрийн өмнө бүрдүүлэх материалын хамт нарийн бичгийн даргаас авна )

Жич: - 3;4 материалыг PDF- оруулан сар болгоны нэг дэх долоо хоногийн БААСАН гаригт СЁЗХХ гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү
         - Хурал болох өдөр матеиралыг нүхтэй хавтсанд хийж нарийн бичгийн даргад хураалгах

Тайлбар: Ёс зүйн хороонд хураалгах материалыг буцаан олгохгүй болно.